10 postřehů a možných rizik sítě 5G

09. 03. 2019

Problematiku 5G sítí (a i 3G,4G) sleduji jako „poučený laik“ již delší dobu. Mnohé veřejně dostupné informace jsou bohužel často zcela nedůvěryhodné či zkreslené. Dovolím si níže uvést vlastní postřehy a informace o kterých se domnívám, že by bylo dobré se jim dále věnovat a to se snahou je plně a prokazatelně vyvrátit (či potvrdit).

Níže uvedené postřehy jsou jen tématy k zamyšlení a hledání rovnovážného pohledu na problematiku 5G. Mnohé informace tak snad budou plně vyvráceny, protože pokud by se ukázal opak, muselo by nás to nutně vést k zásadní změně k nazírání na bezpečnost mikrovlnného záření a to již u sítí 3G a ČG.

Je nutno dodat, že problematika mikrovlnného záření je poměrně obsáhlá a složitá. Nemáme zatím 100% jistotu týkající se možných zdravotních rizik, stejně tak jako nemáme jistotu o naprosté bezpečnosti. Je tedy na každém z nás, aby se této problematice věnoval a učinil si vlastní názor.

 

 

 5G „INTERNET VĚCÍ“

 

1. Domnívám se, že 5G by se od stávajících sítí mněla lišit tím, že se má šířit i pomocí  milimetrových vln, což sebou nejspíše přinese technologickou neschopnost prostupovat byť jen tenké materiály

 

2. Přikláním se k názoru, že díky malé schopnosti prostoupit třeba i listy stromů bude nejspíše dost možná nutné síť vysílačů a antén zahustit v obydlených oblastech ve velmi malých vzdálenostech – 100 až 200m (popř. vykácet aleje a mnohé stromy, tak jak už se díky 5G v některých městech děje)

 

3. Také sdílím názor, že do sítě 5G je plánováno postupně zapojovat přístroje denního používání (lednička, pračka, auto, dětská chůvička, lampička, atd.), které budou mít stejně jako telefon nainstalovanou technologii 5G (MIMO). Aniž by jste volali, mohl by přes váš spotřebič být šířen signál i k jinému uživateli a to 24hod. denně.

 

4. V souvislosti se zavedením 5G sítí se plánuje umístění až 40 tisíc satelitů ve vesmíru (a další nespecifikovaný počet solárních dronů), které by měly z nízkého orbitu Země „propojovat“ každý centimetr na Zemi a to 24 hod denně 365dní v roce.

 

 

5. WHO (World Health Organisation) vysokofrekvenční mikrovlnné záření označila jako prokazatelně přímo poškozující DNA a také ho zařadila do skupiny karcinogenů B2 –(possibly carcinogenic to humans-možný lidský karcinogen) a vyzvala k předběžné opatrnosti. Navíc více než 230 vědců z celého světa naléhá, aby mikrovlnné záření bylo přesunuto do skupiny B1 (karcinogenní stejně jako arzén a azbest) – více ZDE.

 

 

6. Zastávám názor, že je nutné podrobit zkoumání mnoho studií, které varují před možným negativním vlivem vysokofrekvenčního záření (a to i u sítí 3G, 4G) na živočichy vč. člověka. Možnou škodlivost a nutné další zkoumání poukazují mnohé experimentální i epidemiologické studie (např. Ramazzini Institute, Narodní toxikologický program, USA ). Obsáhlý seznam studií, výzkumů a další info prof. Martin L. Pall ZDE.

Spektrum negativních důsledků z vysokofrekvenčního záření by dle neprověřených studií mohla být celá řada. Jmenovat lze možnost poškození DNA, snížení schopnosti čelit stresu (odolnost organismu), zvýšenou propustnost mozkomíšní bariéry (chrání náš mozek před toxiny a patogeny), neplodnost, narušení produkce melatoninu (spánkový hormon – více ZDE). Experimentální testování na lidech však není snadné, neboť experimenty by měly být dlouhodobé, aby ukázaly vliv současných expozic na lidskou populaci (24 hodin denně 365dní v roce).

Možná rizika a nutnost dalšího výzkumu podporuje i prestižní vědecký magazín Scientific American varuje před implementací 5G ve článku Nemáme žádný důvod věřit, že 5G síť je bezpečná.

 

7. K zamyšlení mne vede i statistaka, která na základě dostupných informací uvádí, že nejčastějším úmrtím dětí do 18-ti let je rakovina mozku (v rámci celosvětové statistiky nádorových onemocnění).

Přímý a 100% důkaz o spojitosti s mikrovlnným zářením zatím vědecky doložen nebyl, ale domnívám se, že dost možná právě proto mnoho vědců upozorňuje na možnost příčinné souvislosti se zvýšeným požíváním mobilních zařízení u dětí a tím ke každodennímu ozáření jejich mozku. Dle těchto studií jsou děti daleko více zranitelní tímto zářením než dospělí.

Ze zveřejňovaných statistik by nás mohlo nabádat k opatrnosti a dalšímu studiu, že výskyt rakoviny roste od doby, kdy začala vzrůstat hustota elektromagnetické energie v atmosféře. Například od roku 1985 do roku 2003 údajně vzrostl počet nově nahlášených případů rakoviny v České republice z přibližně 40.000 na přibližně 65.000 za rok a v roce 2016 bylo do Národního onkologického registru ČR (NOR) nově nahlášeno už 96.500 případů zhoubných novotvarů – VÍCE ZDE

 

8. Osobně mne velmi překvapují mnohé zatím neověřené informace, že tam, kde bylo 5G již nainstalováno, bylo údajně sledováno nezvyklé množství úhynu včel, ptactva a hmyzu. Dále jsem nalezl mnoho podkladů k dlouhodobým studiím, kde bylo uvedeno, že elektromagnetické pole vysokofrekvenčního záření vysílačů může ovlivnit tvory, kteří pro svoji orientaci používají přirozený magnetismus země (mnozí ptáci, mořští živočichové, lidé a další). Tyto informace je důležité prověřit a plně objasnit či vyvrátit.

 

9. Na základě mojí marné snahy o nalezení více informací se bohužel domnívám, že dost možná 5G nikdy nebyla plně a dlouhodobě testována s ohledem na již stávající sítě a možný kumulativní vliv.

Mnozí nezávislí vědci a odborníci tak popisují snahu zavést 5G jako největší experiment v historii lidstva s mnohými otazníky a riziky. Dle mnohých studií lidé po celém světě sledují výrazný nárůst závažných imunitních oslabení a z toho dost možná plynoucích nemocí, a to již v souvislosti instalací vysílačů 3G a 4G (ve Švédsku je hypersenzitivita na mikrovlnné záření uznaným důvodem pro předčasný důchod).

Někteří odborníci poukazují na aktuální limity, které jsou dle jejich domněnky a výzkumu minimálně tisícinásobně, spíše milionkrát vyšší než energie nutná k biologické odezvě.  (zdroj Olle Johansson).

 

10. Rád bych zdůraznil názor, že každá vláda a volení zastupitelé mají povinnost dodržovat zásadu předběžné opatrnosti. Tou se například řídí ministryně vlády regionu hlavního města Bruselu v Belgii, která zakázala implementaci 5G s odvoláním: „Nemohu schválit takovou technologii, ať už se jedná o 5G nebo jinou, když nejsou respektovány normy záření, které musí chránit lidi. Obyvatelé Bruselu nejsou pokusní králíci, jejichž zdraví mohu se ziskem prodat. Nemůžeme si dovolit žádné pochybnosti.“ (celý článek ZDE)

Stejně tak z důvodu ochrany obyvatel a zásady předběžné opatrnosti odmítlo 5G lázeňské město Bad Wiessee, DanvilleUSA,  100 městských okrsků-Itálie (již zakázalo nebo projednávají zákaz), Kalamata-Řecko a v procesu projednávání pozastavení výstavby 5G jsou – Portland, Florencie, Boloňa, San Lazzaro, San Francisco, Vermont, Ženeva a mnohé další).

Závěr:

Výše uvedené osobní názory a myšlenky považuji za nutné (a to v plném rozsahu) prokazatelně vyvrátit, pokud by se tak nestalo, domnívám se, že je nutné přehodnotit možná rizika a tom již u sítí 3G a 4G.

Snahu instalovat 5G s odůvodněním, že nebyly 100% potvrzeny možná rizika považuji (vzhledem k mnohým studiím poukazujícím na reálná zdravotní rizika) za nevědeckou a neodpovědnou.

Domnívám se, že vzhledem k obrovskému nárůstu antén, vysílačů, satelitů a dalších mikrovlnných zdrojů plánované sítě 5G musí naopak napřed být 100% potvrzena její naprostá bezpečnost (s ohledem na dlouhodobou, kumulativní expozici).

Což dle mého názoru zatím nikdy a nikým potvrzena a seriózně zkoumána nebyla.

Videodokumenty k tématice mikrovlnného záření

Plný signál – Dokument CZ dabing (HD)

Rezonance jsme elektromagnetické bytosti

 


Další info, vědecké studie a videa: