Blog umění Bytí

filosofie – pochopení souvislostí – alternativní léčba – harmonie – zdraví – vlastní změna – cit – radost ze života

Duchovní cesta vzhůru vždy byla, je a bude jenom jedna. To znamená měnit sebe.

Alternativní medicína

24. 06. 2018

Alternativní medicína ohrožuje MOC jedinců a systémů, kteří by rádi vydělávali a parazitovali na ne-MOCI a závislosti druhých.

projekt: Čistá voda

24. 06. 2018

ANO-NE-ní od věci, aby po nás zbyla i pro další generace příroda a
zdroje v harmonické a čisté podobě.

projekt: Prosté Bytí

24. 06. 2018

Na projektu se může podílet každý, kdo ve svém každodenním životě naplňuje prostotu a jednoduchost v harmonii s veškerým životem.

Pozitivní afirmace

může být mostem vedoucím do nitra. číst dál

Láska

je život a veškeré jeho projevy od nejprimitivnějších virů až po černé díry a složitou „mechaniku vesmíru“. Život je nejvyšším božstvím a projevením lásky – Boha. číst dál

Josef Zezulka (1912-1992)

22. 06. 2018

Na přelomu dob vždy přicházejí ti, kteří mají všeobsažné „vědomí srdce“, aniž by se museli cokoli „učit“. Ulehčují svým poznáním a hlubokou Bytí,  aby to staré – v našem případě realizující se hlavně vírou a uctíváním (znamení ryb) – mohlo snadněji vystřídat to nové – hlubokým prožitkem vlastního nitra, v rovnováze citu a rozumu hledající vědění (znamení vodnáře) – a z něho pramenící pochopení životních zákonitostí – Umění BYTÍ.