Blog umění Bytí

filosofie – pochopení souvislostí – alternativní léčba – harmonie – zdraví – vlastní změna – cit – radost ze života

Kořeny

20. 06. 2018

Vracím se ke kořenům – zlé vykořeňuji a dobré pěstuji.

já jsem každý a vše co je i není

já jsem – je – cesta, pravda a život