Blog umění Bytí

filosofie – pochopení souvislostí – alternativní léčba – harmonie – zdraví – vlastní změna – cit – radost ze života

Pokora

je iluzí, pokud není naplněná životem a prostým Bytím (nemajícím potřebu schovávat se za pokoru) číst dál

Podstata (IEOUA) (Bůh otec, Existence, Celek, Jednota)

nekonečné teď bez času a prostoru, objímající svojí světelnou podstatou vše co je i co není. číst dál

Meditace

aktivní Umění, které za pomoci rozumu vede k vědomé práci v citu (ve vnitřní bytosti s vlastním hlubokým prožitkem – zkušeností) a rozšiřování vnitřního vesmíru (vžívání se) do nižších tvorů, veškerého života a postupně do stále složitější jednoduchosti, vedoucí do Jednoty. číst dál

Kritické myšlení

nahrazování slepé víry pochopením souvislostí, vlastní schopností vžití se, logikou-analogiíi, bez ohledu na názorovou většinu či obecně uznávanou představu, iluzi či víru. číst dál

Jednota

iluze rozdělení je „motorem“ ega k nalezení sebe v já jsem každý a vše co jest i co není.

Chyby na duchovní cestě

Bez chyb to nejde a nikdy nepůjde. To, čím se projeví opravdové umění, je radost z pochopení vlastních chyb a možnosti je měnit jako přirozenou součást Bytí. číst dál

Hledání vědění

Niterná touha bytosti navrátit se odkud vzešla a rozpomenout se životem, kým ve skutečnosti je, vždy byla – bude. číst dál