J.Z.

Josef Zezulka

Na přelomu dob vždy přicházejí ti, kteří mají všeobsažné „vědomí srdce“ aniž by se museli cokoli „učit“. Ulehčují svým poznáním a hlubokou existence nitra, aby  to staré, v našem případě realizující se hlavně vírou a uctíváním (znamení ryb), mohlo snadněji vystřídat nové, hledající prožitkem vlastního nitra v rovnováze citu a rozumu a z toho pramenícího vědění (znamení vodnáře) – hledající pochopení životních zákonitostí… Umění BYTÍ.

Narozen 30.3.1912 v Brně, do svých 33 let žil prostým životem, měl cukrářství, věnoval se tanci, lukostřelbě… Ve svých 33 letech si „vzpomněl“ na to, co narozením do osudu člověka zprvu ztratil.  Díky probuzení nitra dále rozvíjel své Umění ve dvou základních směrech – léčitelství – Biotronice a poznání životních zákonitostí BYTÍ.

Za svůj život pomohl nezištně mnoha lidem svojí léčbou a věděním.

Učinil mnoho pokusů předat své vědění a umění léčení. Někteří se tak – v rámci svých možností – snaží na Zezulku navázat, ale bohužel – také mnohdy ve vleku „starých zvyků“ – vytvářejí iluzi o „pověření a posvěcení veškerých svých činů“ a tak, jako již mnohokrát v minulosti, „táhnou“ dav církevním dogmatem skrze slepou víru od vlastního nitra a svobody. 

 

Podstatou BYTÍ  je, aby člověk  nevěřil, nýbrž na základě vlastní hluboké citové zkušenosti a přemýšlení získal vědění – poznání životních zákonitostí

a naplnil vlastní svobodnou cestu pramenící ke službě celku a pochopení – „já jsem každý a vše co je i není“.

já jsem každý a vše co je i není

J.Z.

ilustrace A.Ž.

Já sám nemám rád víru, já mám rád vědění, víra je málo, věřit mohu čemukoliv, ale tím neobjevuji tu velkou životní zákonitost, nepoznávám to, jak to vlastně je.

ZEZULKA, Josef. PŘEDNÁŠKY I. 2006 ISBN: 80-85238-23-3

ilustrace Alexandr Ždímal

Lidé, kteří se s panem Zezulkou setkali, o něm často mluví jako o skromném nenápadném pánovi, který jim ochotně pomáhal i ve chvílích nejtěžších. Za svůj život pomohl nezištně mnoha lidem svojí léčbou a věděním. Přinesl filosofii BYTÍ a na jejím základě rozvinul Biotroniku jako nový léčebný obor.

Fenomenální český filosof a léčitel Josef Zezulka přinesl filosofii BYTÍ a na jejím základě rozvinul Biotroniku jako nový léčebný obor